Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Beatrixoord Ergotherapie Thuis

Dilgtweg 5 | 9751 ND Haren
Postbus 30.002 | 9750 RA Haren
T 050 3617428  F 050 3618160
eerstelijnsergotherapie@umcg.nl