Diensten

  • Eerstelijns ergotherapie
  • Advies, training,  toets met een vervoersvoorziening
  • Werkplekonderzoek en begeleiding
  • Voorlichting aan groepen

Eerstelijns ergotherapie
(op verwijzing van een behandelend arts)
Mensen met lichamelijke, cognitieve of psychische klachten ervaren juist in het dagelijkse leven de praktische gevolgen. Zowel bij het uitvoeren van activiteiten in en om het huis, op het werk of bij dagelijkse zaken als het vasthouden van bestek of goed zitten en op kunnen staan.
Hierdoor kunnen zij niet meer voldoen aan hun eigen wensen en verwachtingen.
Ergotherapie richt zich op de praktische gevolgen bij het dagelijks handelen ten gevolge van een ziekte, beperking of handicap.


Wat doet de ergotherapeut?
Diagnose stellen
Ergotherapie gaat samen met de cliënt vaststellen wat de belemmeringen zijn in het dagelijks handelen en welke wensen en eisen de cliënt aan zijn activiteiten stelt.
Plan van aanpak
Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld waarbij we van de volgende stappen uitgaan:

-          (Opnieuw) leren handelen;

-          Anders leren handelen: aanleren hoe je een activiteit anders of met een hulpmiddel toch kunt uitvoeren;

-          Samen uitzoeken met welk hulpmiddel of voorziening de activiteit toch uitgevoerd kan worden. Hierbij zal de ergotherapeut een mogelijk aanvraag traject begeleiden;

-          Overig: Begeleiden bij het ontdekken en uitdiepen van de eigen mogelijkheden. Informatie en begeleiding geven inzake de mogelijkheden aan ouders, partners, mantelzorg, enz.

Kwaliteit: De behandeling is gebasseerd op Evidence Based Ergotherapie Richtlijnen van Ergotherapie Nederland en Richtlijnen vanuit organisaties zoals o.a. ParkNet, de Nederlandse Hartstichting, Reumafonds e.d.

Kosten: Ergotherapie is opgenomen in de basisverzekering voor 10 uur per jaar.

Advies, training, toets met een vervoersvoorziening (op aanvraag van een gemeente in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning)

-          Vooradvies t.b.v. een vervoersvoorziening:

De ergotherapeut gaat samen met de belanghebbende na of hij in staat is te leren omgaan  met de vervoersvoorziening. Hiervoor zijn gemiddeld 3 sessies nodig van  1 uur.

Het advies wordt hierover uitgebracht aan de gemeente.

-          Training na toekenning van de vervoersvoorziening:

De ergotherapeut traint de belanghebbende in het gebruik van de vervoersvoorziening, zodat deze veilig en vertrouwd kan rijden in het verkeer in de eigen woonplaats.

Gemiddeld duurt een training 5 keer een uur.

Vervolgens wordt gerapporteerd aan de gemeente.

-          Rijvaardigheidstoets:

Ter controle of bij twijfel neemt de ergotherapeut een rijvaardigheidstoets af.

Een toets duurt 1 à 2 keer een uur. De uitslag wordt gerapporteerd aan de gemeente.

Kwaliteit: Deze processen zijn conform de standaard van  Ergotherapie Nederland: Training met de electrische rolstoel en scootmobiel en op het Toetsinstrument van de KBOH.

Werkplekonderzoek en begeleiding(op aanvraag van een leidinggevende of arbo-arts)

-          De ergotherapie gaat samen met de werknemer na welke fysieke belemmeringen er zijn op het werk.
-          Vervolgens wordt er advies uitgebracht ten aanzien van mogelijke aanpassingen van de werkwijze of de werkplek.
-          Indien gewenst kan hierbij begeleiding worden aangeboden
Kwaliteit
Het onderzoek en de begeleiding zijn gebaseerd op Evidence Based Ergotherapie Richtlijnen en mogelijke standaardisering vanuit het ministererie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 
Voorlichting aan groepen
Beatrixoord Ergotherapie Thuis kan vanuit haar expertise lessen en voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen met o.a. de volgende thema’s:
-          Het beroep ergotherapie
-          Fysieke belasting thuis of op het werk (tillen, reiken, bukken, dragen).
-          Aanpassingen en hulpmiddelen in het huishouden
-          Veiligheid in en om het huis
-          Rolstoelen? Hoe zit dat?
-          Zitten en werken
-          Valpreventie

Wij zijn lid van
Ergotherapie Nederland

We staan ingeschreven in het
Kwaliteitsregister van paramedici