Missie & Visie

Beatrixoord Ergotherapie Thuis
biedt eerstelijns diagnostiek, behandeling en advisering aan (jong) volwassenen en ouderen met als doel zoveel mogelijk bij te dragen aan hun kwaliteit van leven. Mensen vinden het belangrijk om mee te kunnen (blijven) doen in de maatschappij; Mensen willen zelf de regie voeren over hun eigen leven. Voor degenen met een fysieke, cognitieve of psychische beperking is dat niet altijd eenvoudig. Wij kunnen deze mensen helpen om hun problemen aan te pakken en hun zelfredzaamheid te vergroten.

Door een ziekte, beperking of handicap kunnen de normale dagelijkse bezigheden die voorheen als vanzelf gingen ineens niet meer zo gemakkelijk gaan. U heeft bijvoorbeeld moeite uzelf te wassen en aan te kleden, of het doen van de boodschappen lukt niet meer. Misschien moet u een beroep doen op uw partner of uw kinderen

Ook op het werk kunt u fysieke, cognitieve of psychische beperkingen ondervinden. Daardoor kunt u uw werkzaamheden misschien niet uitvoeren zoals u zou willen.

De ergotherapeuten van Beatrixoord Ergotherapie Thuis kijken niet alleen naar uw beperkingen, maar ook en vooral naar uw mogelijkheden. De doelen en het verloop van de ergotherapiebehandeling worden samen met u bepaald. We streven ernaar uw eigen kracht te ontdekken en te benutten. Hierdoor bereikt u een betere balans tussen belasting en belastbaarheid en een voor u optimaal niveau van zelfstandigheid.

Om de klant en zijn of haar omgeving optimaal op elkaar af te stemmen, vindt de behandeling thuis, in de werksituatie of op school plaats.

De behandeling kan bestaan uit het trainen van vaardigheden, adviseren/coachen; ook begeleiden we zo nodig de aanvraag van hulpmiddelen of voorzieningen en geven we advies over de inrichting van uw werkomgeving.
Wij vinden het belangrijk dat onze klanten zoveel mogelijk het heft in handen houden gedurende het behandeltraject. Werken aan doelen die voor de klant belangrijk zijn geeft uiteindelijk betere resultaten. Bovendien verwacht de huidige maatschappij van de mensen dat ze betrokken zijn en een actieve rol blijven spelen.

Onze ambitie is om uit te blinken in:

  • De focus op het werkelijke probleem om hier vervolgens zo praktisch mogelijk in te begeleiden;

  • Een snelle en pragmatische aanpak vanuit onze jarenlange ervaring bij mensen thuis;

  • Onze expertise. We horen bij één van de beste ziekenhuizen in Nederland;

  • Ons netwerk. We weten precies waar we moeten zijn om u verder te helpen aan de juiste materialen of contacten wanneer dat nodig is. We leggen zelf actief contact met andere betrokken behandelaars.