Vergoeding

Per kalenderjaar wordt 10 uur ergotherapie vanuit de basisverzekering door de zorgverzekeraars vergoed.

De vergoeding voor eerstelijns ergotherapie wordt direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.

Wanneer er geen contractafspraken zijn met de zorgverzekeraar ontvangt de cliënt zelf een factuur. De cliënt kan dan zelf de gemaakte kosten declareren bij de zorgverzekeraar

Via deze link vindt u het overzicht van de gecontracteerde zorgverzekeraars voor onze praktijk.