Werkwijze


Zodra bij Beatrixoord Ergotherapie Thuis een verwijzing voor eerstelijns ergotherapie of training bekend is dan wordt u door het secretariaat gebeld voor een afspraak. (zie direct aanvragen)

 

Wat doet de eerstelijns ergotherapeut?


Diagnose stellen
De ergotherapeut gaat samen met de cliënt vaststellen wat de belemmeringen zijn in het dagelijks handelen en welke wensen en eisen de cliënt aan zijn activiteiten stelt. 


Plan van aanpak

Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld waarbij we van de volgende stappen uitgaan:

  • (Opnieuw) leren handelen;
  • Anders leren handelen: aanleren hoe je een activiteit anders of met een hulpmiddel toch kunt uitvoeren;
  • Samen uitzoeken met welk hulpmiddel of voorziening de activiteit toch uitgevoerd kan worden. Hierbij zal de ergotherapeut een mogelijk aanvraagtraject begeleiden;
  • Overig: Begeleiden bij het ontdekken en uitdiepen van de eigen mogelijkheden. Informatie en begeleiding geven inzake de mogelijkheden aan ouders, partners, mantelzorg enz.


Kwaliteit 
De behandeling is gebaseerd op Evidence Based Ergotherapie Richtlijnen van Ergotherapie Nederland en Richtlijnen vanuit organisaties zoals o.a. ParkNet, de Nederlandse Hartstichting, Reumafonds e.d.